İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarındaki temel amacımız; kuruluş hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğimiz, iş gönüllüğü yüksek kişilerle birlikte çalışmayı, profesyonel gelişme olanakları yaratarak insan kaynağımızı en etkili şekilde yönlendirmeyi ve şirketimizle birlikte çalışanlarımızın da gelişimi ve güçlenmelerini sağlamaktır.

Bir ekip olarak felsefemiz;

• Kaliteli ve sürekli iyileştirme bilinci,
• İnsana ve çevreye saygılı ve yenilikçi bir bakış açısı

ile çalışarak, paydaşlarımıza değer katan bir şirket yaratmaktır.

Eğitim ve Gelişim

KAYA-PEN olarak, en büyük değerimiz olan insan kaynağımıza teknik, organizasyonel ve bireysel gelişim ihtiyaçları da değerlendirilerek yatırım yapmak en öncelikli amaçlarımızdandır.

Odağımız; çalışanlarımızı bir üst pozisyona hazırlayacak, potansiyellerini ortaya çıkaracak, yetkinliklerini, teknik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek, kurum strateji ve hedeflerine paralel eğitim planlamaları yapmaktır.

Eğitimler; teknik, yönetsel ve kişisel gelişim olmak üzere üç farklı alanda planlanmakta, takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.     

İşe Alım Prosedürü

KAYA-PEN’ de işe alım süreci, doğru işe doğru insan bakış açısı ile şirket gelişim ve organizasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda her sene planlanmakta ve çalışanlarına dikey ve yatay kariyer fırsatları sunarak farklı unvan ve görev pozisyonlarda çalışma ve yükselme imkânı sunmaktadır.

İşe alım sürecimiz, şirketimize ulaştırılan başvuruların değerlendirilmesi ile başlar. Özgeçmiş üzerinden yapılacak ön elemelerin ardından belirlenen kriterlere sahip adaylarımız iş görüşmelerine davet edilirler. Görüşmeye davet edilen adaylarımız, yetkinlikleri ve ilgili pozisyon için gerekli ise deneyimleri doğrultusunda değerlendirilirler ve süreç en uygun aday ile tamamlanır.

Her çalışanın değer olarak kabul edildiği KAYA-PEN ailesinde, tüm adaylarımız da aynı şekilde bizler için değerlidir.

İş Başvuru Formu

İnsan Kaynakları uygulamalarımızdaki temel amacımız;

Kuruluş hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğimiz, yetkinliği, performansı ve motivasyonu yüksek kişilerle birlikte çalışmaktır. Çalışanlarımızı potansiyellerini en etkin kullanabilecekleri görevlerde, ekip çalışmasına teşvik etmek ve profesyonel gelişim olanaklarımızdan yararlanarak şirketimizle birlikte kendi gelişim ve başarısını artırmaktır.

Bir ekip olarak felsefemiz;

  • Kaliteli ve sürekli iyileştirme bilinci,
  • İnsana ve çevreye saygılı yenilikçi bir bakış açısı,
  • İletişimi güçlü ve motivasyonu yüksek çalışma ortamı,
  • Fırsat eşitliği

EĞİTİM VE GELİŞİM

KAYA-PEN olarak, en büyük değerimiz olan insan kaynağımıza teknik, organizasyonel ve bireysel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda yatırım yapmak en öncelikli amaçlarımızdandır.

Odağımız; çalışanlarımızı bir üst pozisyona hazırlayacak, potansiyellerini ortaya çıkaracak, yetkinliklerini, teknik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek, kurum strateji ve hedeflerine paralel eğitim planlamaları yapmaktır.

Eğitimler; teknik, yönetsel ve kişisel gelişim olmak üzere üç farklı alanda planlanmakta, takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

İŞE ALIM PROSEDÜRÜ

KAYA-PEN’de işe alım süreci, doğru işe doğru insan bakış açısı ile şirketin organizasyonel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda her sene planlanmakta ve çalışanlarına dikey ve yatay kariyer fırsatları sunarak farklı unvan ve görev pozisyonlarda çalışma ve yükselme imkânı sunmaktadır.

İşe alım sürecimiz, şirketimize ulaştırılan başvuruların değerlendirilmesi ile başlar. Özgeçmiş üzerinden yapılacak ön elemelerin ardından belirlenen kriterlere sahip adaylarımız iş görüşmelerine davet edilirler. Görüşmeye davet edilen adaylarımız, ilgili pozisyonun gerektirdiği yetkinlikleri, becerileri, deneyimleri ve bireysel performansları doğrultusunda objektif bir şekilde değerlendirilirler ve süreç en uygun adayın seçilip pozisyona gelmesi ile tamamlanır.

Her çalışanın değerli kabul edildiği KAYA-PEN ailesinde, tüm adaylarımız da aynı şekilde bizler için değerlidir.

İş Başvuru Formu

* CV’lerinizi insankaynaklari@kayapen.com.tr mail adresinize gönderiniz!